Соёл уралиг 14 may 2021 807

​«Ородой Холбоото Уласай арадай художник» гэһэн нэрэ зэргэ Буряадай Чингис Шенхоровто олгогдоо

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын зарлигаар «Ородой Холбоото Уласай арадай художник» гэһэн нэрэ зэргэ Буряадай Чингис Бадмаевич Шенхоровто олгогдоо. Мэдээжэ уран зурашаан «Союз художников России» гэһэн Бүхэроссиин олониитын эмхиин Буряадай таһагай түрүүлэгшын орлогшо юм.

Шенхоров Чингиз Бадмаевич Буряад-Монголой АССР-эй Түнхэнэй аймагай Далахай нютагта 1948 ондо түрэһэн юм.

1978 ондо И.Е. Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, скульптурын болон архитектурын Ленинградай институт дүүргэһэн юм. 2010-2011 онуудай Буряад Уласай соёлой түрүү

1978 онһоо уласай, можо хоорондын, бүхэсоюзна, бүхэроссиин, үзэсхэлэнэнүүдтэ нэгэнтэ бэшэ хабаадаһан, тэрэ тоодо, Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ хубиин үзэсхэлэн (1998, Улаан-Үдэ), Арадуудай хани барисаанай гэртэ (Москва, 1996), Третьяковска галерейдэ (1996, Москва), «Восток и Запад» (Франци, 2001).

«Торская долина» (1979), «Тунка. Закат.» (1980), «Земля Гэсэра» (1985), «Установление советской власти в Тунке» (1986), натюрморт «Букет» (1988), «Боги Байкала» (1989); графические, из серии «Абай Гэсэр» — «Война» (1994), «Хан Хурмас Богдо хан» (1994) гэһэн бүтээлнүүдэй автор.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман