Соёл уралиг 28 may 2021 732

​Часы соохи хүхы       

© фото: pixabay.com

ОСЕТИН ХЭЛЭН

Часы соохи хүхы                     Станислав КАДЗАЕВ

Багадаа хайрладаг һэм

Часы соохи хүхые,

Барижа ерээд, хэн тэрэниие

Часы соо һуулгаһан юм.

“Ой руумни табиит”, - гээд,

Ооглон дуугарһан шэнги,

Оймни гутана эндэ гээд,

Дабтан донгодоһон шэнги.

Часыгаа нэгэтэ задалбаб

Хүхыгөө сүлөөлхэ һанаатай,

Бүхэл часы байгаа һэн,

Бэлэн эбдэржэ үгөөгүй.

Хүхы ниидэжэ ябашаһан юм.

Ород хэлэндэ Ирина Гуржибекова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​

Фото: pixabay.com