Соёл уралиг 17 aug 2021 519

​"Раздайся, корогод!" гэһэн Уласхоорондын фестиваль Буряадта үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Раздайся, корогод!» гэһэн фестивальда 80-һаа дээшэ хоор, ансамбльнууд, уран гартан шэмээшэгүүдэй ёһо заншал болон соёлтой танилсуулха. Крым, Хакаси, Марий Эл уласуудай, Белгородой,  Новосибирска, Нижегородско, Ульяновска можонуудай, Үбэр Байгалай болон Пермскэ хизаарнуудай, Ненецкэ автономно тойрогой, Румыниин түлөөлэгшэд хэмжээ ябуулгада хабаадаха юм. Буряадай Бэшүүрэй, Тарбагатайн, Мухар-Шэбэрэй, Хэжэнгын, Сэлэнгын, Хориин, Ивалгын, Хяагтын аймагуудай болон Улаан-Үдын хабаадагшад уласаа түлөөлхэ.

Фестиваль анха түрүүшынхиеэ «онлайн» аргаар үнгэргэгдэхэ.

Наһанай хизаарлалта 6+ 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман