Соёл уралиг 18 aug 2021 398

​Москвагай уран һайханай театр Улаан-Үдэ гастрольдо ерэхээр хүлеэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

А. П. Чеховэй нэрэмжэтэ Москвагай уран һайханай театр «Большие гастроли» гэһэн федеральна программын хэмжээндэ Буряад драмын болон Ород драмын театрнуудта «Сережа», «Телефон доверия», «Пролётный гусь» гэһэн зүжэгүүдые табиха.

 Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшын 239-дэхи зарлигай ёһоор, Москвагай уран һайханай театрай зүжэгүүдтэ 75 % харагшад орохо харагтай. Гэхэтэй тэдэнэр нюур гэршэлһэн дансатай, COVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын тарилгатай гү, али хахад жэлэй саана энэ үбшэндэ нэрбэгдэһэн тухай саарһатай, ПЦР-тест гараһан байха ёһотой.

Тодорхой мэдээсэл Буряад Уласай соёлой яаманай сайтда абахаар.

 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман