Соёл уралиг 18 aug 2021 413

​Буряад Уласта Ким Чен Иртэ зорюулагдаһан үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Байгша оной августын 23-да М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музейдэ КНДР-эй хүтэлбэрилэгшын 20 жэлэй саана Ородой Холбоото Уласаар ябаһандань зорюулагдажа үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Ким Чен Ир 2001 болон 2011 онуудта Ород гүрэн ерэһэн байна. Тиихэдэ арбан жэлэй саана тэрэ Сибириин болон Алас Дурна зүг хүрэһэн юм.

Гэхэтэй хамта, Хойто Солонгос мүнөө хүтэлбэрилжэ байһан Ким Чен Ынай 2019 оной апрель һарада Ород гүрэндэ ерэһэнэйнь гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.

Үзэсхэлэндэ КНДР-эй ажабайдал харуулһан гэрэл зурагууд дэлгэгдэхэ. «Триумфальные ворота», «Мангендэский дворец школьников», «Храм науки и техники», «Улица Ученых «Мирэ», «Дом отдыха учёных «Ёнпхун», «Масигрёнский горнолыжный комплекс», «Рынраская народная парковая зона», «Мунсуский аквапарк», «Массовая сервисная база конного спорта в Пхеньяне», «Известные в Корее горы Кымган» гэһэн киноновеллэнүүд олондо дурадхагдаха. Эдэ бүтээлнүүд КНДР-тэ һүүлэй арбан жэлдэ болоһон хүгжэлтэ болон хубилалатануудта зорюулагданхай юм.

Наһанай хизаарлалтагүй.

Тодорхой мэдээсэл 21-40-08 гэһэн утаһаар абахаар.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман