Соёл уралиг 19 aug 2021 409

​Буряадай Новоселенгинск шадар декабристнуудай дурасхаалда хүшөө бодхоогдоо

© фото: Буряадай Үндэһэтэнэй музей

Новоселенгинск һуурин шадар Посадская долина гэһэн газарта түүхэтэ хүшөө – декабристнуудай болон тэдэнэй түрэл гаралай хүдөөлүүлэгдэһэн газар бии. Сенадуудай талмайда декабристнуудай буһалгаанай 150 жэлэй ойдо зорюулжа, 1975 ондо хүшөө табигдаа. Хүшөө зохёохо, бодхоохо хэрэгтэ Буряадай болон Ленинградай архитекторнууд хабаадалсаа.

Тодорхой мэдээсэл Буряад Уласай соёлой яаманай сайтда абахаар.

 

Фото: Буряадай Үндэһэтэнэй музей