Соёл уралиг 14 sep 2021 353

​«Залуу» гэһэн залуушуулай түбэй нээлгэндэ клип Буряадта зорюулагдаа

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Буряадай гүрэнэй программын хэмжээндэ буряад арадай «Жараахайн гол» гэһэн дуунда клип буулгагдаа. Тус бүтээл «Залуу» гэһэн залуушуулай түбэй нээлгэндэ клип Буряадта зорюулагдаа.

Клип буулгаха талаар ажал «Үльгэр» театр эмхидхээ. П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ соёл уралигай колледжын, тайзанай соёл уралигай ородой гүрэнэй институдай оюутад болон «Мүнгэн хонхонууд» гэһэн студиин дуушад клиптэ хабаадаа.

Найруулагша - Олег Юмов, зураглааша, монтаж найруулга - Батын Баяр, хүгжэмэй найруулгша - Очирай Лудуб, зурааша - Зундын Чимита. Клип байгуулагшад Жигжид Бубеевич, Инна Матвеевна Лубсановтанда баяраа хүргэнэ.

Жараахайн гол
(Буряад арадай дуун)

Харьялан урдаа Жараахайн гол,
Хадаяал тойроhоор уулзада ороо
Хайратайл ганса басагамни
Ханхинатар дуулаhаар хадамда ошоо.

Жэрэлдэн урдаа Жараахайн гол,
Шэлэеэ тойроhоор уулзада ороо
Сэмсэгэр улаахан басагамни
Жэнхинэтэр дуулаhаар хадамда ошоо.

Угалзан урдаа Жараахайн гол,
Уулаяа тойроhор уулзадаа ороо
Уяхан зантай басагамни
Уяртар дуулаhаар хадамда ошоо.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман