Соёл уралиг 20 sep 2021 577

​Алас Дурнын театрнуудай фестивальда Буряад драмын театр хабаадана

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Алас Дурнын федеаральна тойрогто театрнуудай шухала хэмжээ ябуулга Хабаровск хотодо сентябриин 17-һоо 27 болотор үнгэргэгдэнэ. Эндэ Алас Дурнын тойрогой долоон можо нютагуудай 15 театр хабаадана.

11 үдэрэй туршада Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Мирный, Нюрба, Петропавловск-Камчатского, Улаан-Үдэ, Уссурийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск хотонуудай театрнууд зүжэгүүдээ табиха.

Алас Дурнын зохёохы бүлэгүүдые гүрэнэйнгөө болон Европын шэнэ драматургитай болон шэнэ режиссуратй танилсуулха, театрнуудые олон харагшадтай болгохо гэһэн зорилго тус фестивальда бэелүүлэгдэхэ. Тиихэдэ фестивалиин хэмжээндэ болбосоролой ехэ программа, мастер-классууд, лекци, семинарнууд, зохёохы уулзалганууд эмхидхэгдэхэ.

Алас Дурнын театрнуудай фестивальда Буряад драмын театр Сойжин Жамбаловагай «Үншэн сагаан ботогон» гэһэн спектакль олоной һонорто дэлгэхэ. Зүжэгтэй танилсалга 2019 оной мартын 21, 22-то үнгэрһэн юм. Байгша оной намар энэ спектакль Эрхүү хотодо «Байкальский талисман» гэһэн уласхоорондын театрнуудай I фестивалиин дипломдо хүртэһэн байна.

Спектаклиин режиссёр Сойжин Жамбалова, уран зурааша Ольга Богатищева, хатар табигша Мария Сиукаева, хүгжэм найруулагшад Батзориг Батбаатр, Дахалэ Жамбалов, ород хэлэндэ Саян Жамбалов оршуулаа.

Энэ зүжэгтэ Ородой Холбоото Уласай габьяата артистка Должин Тангатова, Буряад Уласай арадай зүжэгшэд Баярто Ендонов, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Жажан Динганорбоева, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Галина Галсанова, Алексей Михайлов, Зорикто Цыбендоржиев, Алдар Базаров, Солбон Ендонов, Булат Самбилов, Ольга Ломбоева-Ранжилова, Номин Цыренжапова гэгшэд хабаадана.

«Үншэн сагаан ботогон» гэһэн зүжэг сентябриин 22-то Хабаровскын хизаарай драмын театрта үдэшын 19:00 сагта табигдаха.

2021 оной октябриин һүүл багта тус зүжэг Москва хотодо үнгэргэгдэхэ залуу режиссурын «АРТМИГРАЦИЯ – ДЕТЯМ» гэһэн фестивальда хабаадаха юм.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман