Соёл уралиг 25 may 2023 928

Буряад театрай зүжэгшэн Олег Бабуев «Байгалай һүлдэ» (Дух Байкала) гэһэн кинодо наадаба

Бүһэтэй хүнэй дүрэ эрхимээр гүйсэдхэһэнэй түлөө «Болор хаб загаһахан» (Хрустальный нерпёнок) (6+) гэһэн уласхоорондын кинофестивальда тусхай шанда хүртөө.  

© фото: Буряад театр

Михаил Расходниковой найруулһан тус фильмдэ Олег Дамдинович наһатай үбгэжөөл боложо наадаһан байна. Байгал далайн мүльһэн дээрэ ашатаяа хамта үлэшөөд, туйлай ехэ бэрхэшээлнүүдые дабахадань, энэрил хайра, хүсэл зоригһоонь гадна, агуу далайн далда хүсэнүүд туһа хүргэнэ.     

- Олег Бабуев аба эжынэрэй ба үри хүүгэдэй хоорондохи харилсаае, мүн бэелүүлжэ байһан дүрынгөө сэдьхэлэй байдал эли тодоор ба хүсэд дүүрэнээр харуулжа шадаа. Тэрэнэй абьяас бэлиг, эршэ хүсэниинь харагшадые гайхуулна, - гэжэ Буряад театрай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.  

«Байгалай һүлдэ» гэһэн фильм аргагүй гүнзэгы удхатай. Байгал далайн амисхаал мэдэрүүлхэһээ гадна, үзэсхэлэн һайханииень дахин гэршэлнэ. Мүн хүн байгаали хоёрой харилсаан, гэр бүлын үнэтэ зүйлнүүд тухай шухала асуудалнууд фильм дотор бодхоогдожо, харагшадай сэдьхэлдэ мартагдашагүй мүр сараа үлөөнэ.   

Олег Бабуев Буряад театрай зүжэгүүдтэ 100 гаран дүрэнүүдые бэелүүлһэн бэлиг түгэлдэр актёр юм. Тэрэ 2000 ондо Ородой Холбоото Уласай габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртөө һэн.

Фото: Буряад театр