Ниигэм 17 apr 2024 366

Олзын хэрэг эрхилдэг эжынэр

Түсэлдэ хабаадагшад олзын хэрэг эрхилэлгын һуралсал гараха, тиин эрхим бизнес-һаналнуудай бэелүүлгэдэ 100 мянган түхэригэй мүнгэн дэмжэлтэ үгтэхэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Нарайлалгын амаралтада байһан, хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдтэй, үхибүү үргэжэ гү, али харгалзалга дороо абаһан эхэнэрнүүд түсэлдэ хабаадаха аргатай. Олзын хэрэг эрхилэг­шын дүй дүршэл эндэ хэрэг­тэй болохогүй. Һуралсал олон үдэрэй эршэтэй һорилгын мая­гаар үнгэргэгдэхэ, хабаадагшад ажал хэрэгэй оршондо шунгаха, ашаг олзын түсэб табиха. Залан хүтэлэгшэд түсэлдэ хабаадаг­шадые алишье талаһаа дэм­жэхэ. Энэ түсэл Буряад орондо байгша оной сентябрь һарада бэелүүлэгдэхэ юм. Түсэлдэ ха­баадаха хүсэлтэй эхэнэрнүүд мамапредприниматель.рф сайт дээрэ мэдүүлгэ үлөөхэ аргатай. Хабаадалга түлөөһэгүй.

«Олзын хэрэг эрхилдэг эжы» гэжэ түсэл Россиин Экономико хүгжөөлгын яаман эмхидхэнэ. Манай гүрэнэй 66 можо хизаа­рай «Минии олзын хэрэг» гэжэ түбтэ һуралсал үнгэргэгдэхэ. Гол ударидахы холбоо нүхэр: Wildberries гэһэн маркетплейс. Программа үндэһэтэнэй «Бага ба дунда олзын хэрэг» түсэлэй шугамаар бэелүүлэгдэнэ

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа