Ниигэм 27 apr 2020 996

​2020 ондо Буряад Уласта 120 модоной зайда харгынууд заhабарилагдаха

«Аюулгүй, hайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ Буряад уласта 118,5 модоной зайда харгынууд заhабарилагдаха. Заhабарилгын ажалда 5,5 миллиардhаа дээшэтүхэриг hомологдохо гэжэ Буряад Уласай транспортын, элщэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда тэмдэглэбэ.

- Буряад Уласай харгын hалбарида 2020 ондо 5 миллиард 545 сая түхэриг hомологдохо. Тэрэнэй 2 миллиард 839 сая түхэриг «Аюулгүй, hайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ дамжуулагдаа. Энэ мүнгөөр 43 объектдэ заhабари хэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай транспортын, элщэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайдай орлогшо Сергей Белоколодов тэмдэглэбэ.

Харгын 43 объектнүүдэй 27-иинь –хотын, 13-иинь – уласай харгынууд болоно. Тиихэдэ Загарай, Тарбагатай, Ивалга аймагуудта гурбан объект хабаатай. Бүхыдөө 2020 ондо 138 модоной зайда харгынууд болон найман хүүргэ заhабарилагдаха. Тэдэнэй 118,5 модоной зайда харгынууд «Аюулгүй, hайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ заhабарилагдахаар түсэблэгдэнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг