Ниигэм 11 jun 2020 753

​​Буряадай дээдэ hургуули орооhото таряанай ажахы һэргээхэнь

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин таряалан шаралза, буртагта хушагдаһанаа һэргээгдэнэ. Улаан-Үдын Советскэ хороогой Степной микрорайоной болон Ивалга аймагай Поселье һууринай хоорондо оршодог ехэ һургуулиин таряалан 24 га паар болгоогдоно. Тодорхойлон хэлэхэдэ, мүнөө тэрэ газар хахалаад, таряа тарихагүй. 2021-дэхи ондо орооһо тариха гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Һуралсалай полигоной гараж соо зургаан жэлдэ оруулагдаад байһан Т-150 түхэлэй трактор заһабарилагдажа, ажалда гаранхай.

Заһабарилгын ехэхэн ажал хэгдэһэн тухай БГСХА-гай инженернэ һалбариин техническэ сервисэй болон автотракторно техникын ашаглалгын кафедрын ахалагша багша Дугар Бальжинимаевич Бадмацыренов хэлэбэ.

- Түлишын системэ, тодорхойгоор, бортовой хоёр редуктор һэлгэгдээ, гидросистемэ заһагдаа, тоһоной фильтр шэнэлэгдээ. Трактор мүнөө ажалда гаранхай. Агротехническэ болзорто Т-150 түргөөр газар хахалха ажал хэгдэхэ байна. Тиихэдэ МТЗ гэһэн тракторһаа дээрэ, - гэжэ БГСХА-гай кафедрын багша Доржо Олегович Тыскинеев тэмдэглэбэ.

Нёдондо Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ гусеничнэ трактор - Т 150, МТЗ - 82.1, К – 700 болон Германида үйлэдбэрилэгдэһэн
"Джон - Дир" гэһэн тракторнууд заһабарилагдаа гээд тэмдэглэлтэй.