Ниигэм 8 jun 2020 835

​​Буряад Уласай Загарай аймагта «Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори» шэглэлээр харгы заhабарилагдана

Буряад Уласай Загарай аймагта «Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори» шэглэлээр харгын 112-дохи – 134-дэхи модондо «Аюулгүй, hайн шанаратй автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлөөр 22 модоной зайда харгы заhабарилагдана.

2020 оной ноябриин 30 болотор ажал дүүрэхэ тухай «Арт Ком» гэhэн хизаараламал харюусалгатай бүлгэмтэй 213 сая түхэригэй хэлсээн баталагдаа.

Хэлсээнэй ёhоор, харгы асфальтаар хушагдажа, автобусай буудалнууд, харгын тэмдэгүүд тохогдохо.

Мүнөө харгы геодезиин байдалай талаар ажал хэгдэжэ, найман модоной зайда харгын хуушан хушалта абтагдажа, уhанай урдаха соргонууд заhабарилагдана.

2020 оной hүүл багта Загарай аймагай 135-дахи – 150-дахи модоной зайда харгы заhабарилаха тухай худалдаа үнгэргэхэ гэжэ хэлсэгдэнхэй.

Буряад Уласай Тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг