Ниигэм 25 may 2020 341

​Түнхэн аймагта орооhото ургамал Буряад улас дотор түрүүшүүлэй тоодо тариба

Буряад Уласай Түнхэн аймагай Дамнин Халудоровой ажахыда 200 гектар талмайда овес ургажа эхилээ. Хүдөө ажахы эрхилэгшын хэлэhээр, hайн уларил тогтожо, бороо хурашье ороно. Мүнөө энэ ажахыда 140 гектар талмайда ногоо тэжээл таригдаха.

Уларил шэнжэлдэг Буряадай түбтэ тэмдэглэhэнэй ёhоор, майн 19-дэ Түнхэн аймагта час хахадай туршада hарын ноормо хура бороо ороhон байна.