Ниигэм 22 may 2020 362

​​Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта таряаланай талмай 670 гектараар дээшэлүүлэгдээ

2020 ондо Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта таряаланай талмай 2097 га болоhон байна, тэрэ тоодо 1226 гектар орооhото ургамал таригдаха. Тиигэжэ баян ургаса абтахаар хараалагдана.

- Һайн уларил тогтожо, тарилгын ажал урагшатай ябана. Мүнөө 600 га шэниисэ таригданхай, тиихэдэ ешмээн болон овес тарижа дүүргэхэ болообди, - гэжэ Хэжэнгэ аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Доржиев хэлэбэ.

Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэhээр, хүдөө ажахы болон эдеэ хоол үйлэдбэрилгын hалбари эдэй засагай бусад hалбарида орходоо, коронавирус үбшэнhөө тогтоhон байдалда ехэ хохидоогүй.

«Хабарай тарилгын үедэ хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэдые дэмжэхэ шухала», - гэжэ Владимир Путин хүдөө ажахын асуудалнуудаар майн 20-до үнгэргэгдэhэн суглаанда тэмдэглэhэн байна.

Хэжэнгэ аймагта улас дотор тон түрүүн машина-тракторай станци байгуулагдаа гээд тэмдэглэлтэй.