Ниигэм 17 jun 2020 300

​Улаан-Үдын авиационно заводой хүтэлбэрилэгшэ Леонид Белых үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө

© фото: kremlin.ru

Июниин 12-то - Россиин үдэртэ Москва хотын Илалтын парк соо баяр ёһололой үедэ “Ажалай Герой” гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ Буряадһаа Леонид Белых хүртэжэ, Юрэнхылэгшын гарһаа алтан одото ордендо хүртэбэ. Леонид Яковлевич 20 гаран жэлдэ Улаан-Үдын авиационно завод шадамар бэрхээр хүтэлбэрилжэ ябана.

- Юрэнхылэгшын гарһаа иимэ ехэ үндэр шагналда хүртэһэндөө амаргүй ехэ баяртай байнаб. Иимэ бэрхэнүүдбди гэжэ мэдээшьегүйб. Манай завод үри шэригүй, урьһаламжагүй, түрүүшүүлэй зэргэдэ тоологдоно. Ноён хуу мэдэжэ байна, - гээд, Леонид Белых баяртай байһанаа мэдүүлнэ.

Баян түүхэтэй Улаан-Үдын авиационно заводой бүтээжэ гаргаһан агаарай онгосонууд түрэл оронойнгоол үндэртэ ниидэнэ бэшэ, харин 40 гаран гадаада оронуудта ашаглагдана.

Леонид Белых анха удаа иишээ ажалда ороходоо, электромонтажнигаар ажаллаһан юм. Саг жэлэй ошохо бүри ажалдаа илгарһаар, ударидагша болотороо ургаа бшуу.

Леонид Яковлевичтай суг хамта үшөө 3 хүн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тодорхойлбол, Магнитогорск хотоһоо гарбалтай түмэр шудхагша Александр Моторин, Бага театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Юрий Соломин, хүүгэдые эмнэдэг мэдээжэ эмшэн Леонид Рошаль болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: kremlin.ru