Ниигэм 25 jun 2020 379

​COVID-19 элирүүлхэ тусхай тестнүүдые Буряадай бүлэг эрдэмтэд зохёобо

© фото: facebook.com/Анжей Жимбиев

COVID-19 элирүүлхэ тусхай тестнүүдые Буряадай бүлэг эрдэмтэд зохёобо. Тэрэнь һаяын сагта үргэнөөр үйлэдбэрилэгдэжэ эхилхэнь.

15 минутын туршада коронавирус халдаһан, болиһоноо элирүүлхэ тус арга Росздрав-хиналтын мэргэжэл­тэд һайшааһанаа мэдүүлээ. Тиигэжэ нэн түрүүн аюулгүй, мүн, эгээл шуха­лань, ашагтай гэжэ баталба ха юм.

Эрдэм шэнжэлгын «Сколково» түбэй дэргэдэ ажалаа ябуулдаг «Рапид Био» гэһэн эмхиин юрэн­хы захирал Анжей Жимбиевэй хэлэһээр, тэдэнэй ухамайлан зохёоһон тест яһала эрилтэтэй. Мүнөө дээрээ гүрэнэймнай можо хизаарнуудһаа 500-гаад мянган шэр­хэгэй захил оронхой. Теэд үргэнөөр үйлэдбэридэ гараха сагынь август һара гэжэ тодорхойлогдоно. Жэлэй эсэс багаар эндэмнай мэргэжэлтэ­дэй бии болоходо, Буряад орондо­шье бүтээгдэжэ эхилхэ юм ха. Иимэ тестнүүдэй нэгэниинь 600 түхэригтэ болоно. Энэнь хари гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэн тестнүүдһээ хэды дахин үнэгүй юм ха.

Буряадһаа гарбалтай эрдэмтэдэй байгуулһан «Рапид Био» гэһэн эмхи хэдэн жэлэй саана уураг тархиин һудаһанай тэһэрхые (инсульт) һэргылдэг тестнүүдые зохёожо, мэдээжэ болоһон юм. Тиигэжэ энэшье удаа COVID-19 түхэлэй үбшэнэй дэлгэржэ эхилхэдэ, февраль һараһаа хойшо тусхай тестнүүдые ухамайлан бүтээжэ захалһан байна. Энэ түсэлынь мүн лэ амжалтатай байжа, тестнүүдые үргэнөөр үйлэдбэрилжэ эхилхынь тула «Сколково» түб грантын аргаар дэмжээ, мүн Буряадай Засагай газар хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа бүридхэхые зүбшөөгөө.

Фото: facebook.com/Анжей Жимбиев