Ниигэм 6 jul 2020 596

​Энэ үдэр республикын зарим нютагуудаар багахан бороон орохоор хүлеэгдэнэ

Урда талын нютагуудаар һүниндөө аадарлаха. Баруун-хойноһоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, борооной ороходо секундын 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 12-17 градус дулаан, хойто аймагуудаар һүниндөө 4-9 градус дулаан хонохо. Үдэр 27-32 градус хүрэтэр халуун тогтохо.

Мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотодо 28-30 градус халуун болохо, һүниндөө 14-16 градус дулаан байха. Баруун-хойноһоо һэбшээлхэ. Бороон орохогүй.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru