Ниигэм 8 jul 2020 612

​Этнографическа музейда альпака амитад ерээ

Забайкалиин арадуудай Этнографическа музейда хариин хоёр альпака бии болоо. Бүхы дэлхэйгээр тарашаhан халдабарита коронавирус үбшэнhөө боложо, Улаан-Үдэхото ерээд, хэдэн һарын туршада байһан зоопаркһаа эдэ амитад худалдажа абагдаа.
- Бидэнэр, амитадайнгаа тоо үнинэй олошоруулха hанаатай байгаабди, - гэжэ Этнографическа музейн дарга Алексей Маладаев хэлэбэ. - Нёдондо жэл, зооколлекци дүүргэхын тула, тусхай альпака абалгын хэлсээн үнгэргэгдөө hэн. Хабшуу, аюултай байдалда байhан хоёр hайхан альпака абаабди гэжэ хэлэлтэй. Джульетта болон Родриго хоёр шэнэ байдалдаа дадажа эхилээ.
Улаан-Үдын ажаhуугшадые, айлшадые ганса альпака бэшэ, үшөө сэнхир нюдэтэй Дея гэжэ зохид нэрэтэй тарбаган мори, hайхан Алладин тугас шубууе ерэжэ харахыетнай урина.
Ондоошье амитад уданшьегүй үри hадаhатай болоно. Шононуудай болон hарлагуудай удаа соохор буганууд гаража, музейн ажалшадые урмашуулаа.
Нарай амитадые хараһан хүн бүхэн ехээр баярлана.