Ниигэм 9 jul 2020 302

​Ой модон түймэрһөө хохидоно

Түймэрнүүдтэй тэмсэжэ байһан хүнүүдтэ туһалха зорилготойгоор, БЕ-200 түхэлэй томо самолёт Буряад Уласта уржадэр ниидэжэ ерээ. Тус самолёт гол мүрэн  дээрэ тогтожо, ехээр уһа борт руугаа абаха аргатай. Тиимэһээ холо, хүнэй, техникын гаража шадахагүй  газарта соробхилһон түймэрнүүд иимэ аргаар унтараагдана. Үнгэрһэн хоногой туршада 26 түймэр унтараагдаа. Хамта дээрээ 2368 гектар ой модон галда шатаа. Бүхы түймэрнүүд сахилгаанһаа һүжэрөө гээд тэмдэглэе. Энэ үглөөгүүр Баргажанай, Зэдын, Захааминай, Муяын, Хойто Байгалай аймагуудта 10 түймэр носоно гээд тобшологдоо. Бүхыдөө энэ аюултай тэмсэлгэдэ 800 хүн, 135 техникэ хабаадулагдана.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru