Ниигэм 9 jul 2020 341

Буряад Уласта гэр бүлэнүүдые хүндэлбэ

Сэлэнгын аймагта «За любовь и верность» шагналай тэмдэгүүдые барюулга үнгэрбэ

Гэр бүлын hайндэртэ «Сэлэнгэ аймаг» гэhэн Нютагай засагай байгууламжын толгойлогшо С. Д. Гармаев болон Сэлэнгын аймагай ниигэм хамгаалгын таhагай ноён Е. В. Дашинимаева «За любовь и верность» шагналай тэмдэгүүдые, 25 жэл үлүү сугтаа ажаhуудаг табан бүлэдэ барюулаа.

Энэ үндэр шагналда 40 жэлһээ үлүү сугтаа ажаһуудаг Ларионов Сергей Иванович Наталья Семеновна хоёр хүртөө. Наталья Семеновна 22 жэлэй туршада социальна hалбариин мэргэжэлтэнээр хүдэлөө, Сэлэнгын аймагай социальна һалбариин ветеран. Сергей Иванович, Хабаровскада автодорожно техникум дүүргээд, 40 жэл соо Сэлэнгын харгы заhабарилгын газарта ахамад инженерээр,
мастераар, участогай ноёной орлогшоор хүдэлhэн намтартай. Дүрбэн басага, нэгэ хүбүү дуранай байдал соо өөдэнь болгожо, табан аша гушанарайнгаа амжалтадань хүхин ажаhууна.