Ниигэм 10 jul 2020 291

Бороон үшөө орохо

Мүнөөдэр Буряад орон дотор бороотой, аадартай уларил тогтохо. Хойто аймагуудай зарим нютагуудаар мүндэр орожо болохо. Баруун хойноһоо 6-11, борооной үедэ 15-20 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 21-26, зарим газарта 32 градус халуун болохо.

Улаан-Үдэ хотодо бороотой байха. Баруун хойноһоо һэбшээлхэ. Үдэрэй туршада 23-25 градус халуун болохо, - гээд уларил шэнжэлгын түбһөө мэдээсэгдэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.ru