Ниигэм 14 jul 2020 212

Энэ үдэрэй уларил

Буряад Уласай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, июлиин 14-дэ Улаан-Үдэ хотодо үдэр 31-33 градус халуун тогтохо. Һүниндөө 15-17 градус дулаан байха. Бороон орожо болохо. Зүн талаһаа 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха.

Республикын зарим нютагуудаар багахан бороон орохо. Баруун урда, хойто аймагуудаар аадарлажа магад. Зүн тээһээ секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 15-17, үдэртөө 31-33 градус халуун болохо

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: pixabay.com