Ниигэм 15 jul 2020 234

Газар хүдэлөө

Энэ үглөөнэй 6:15-да Баунтын аймагай дэбисхэр дээрэ газар хүдэлөө. Энээн тухай Геофизическэ албанай Байгалай таһагай мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Тодорхой мэдээгээр, Баунтын 54.80 градус хойто үргэндэ, 111.79 градус зүүн утада газарай хүдэлхэ бүридхэгдөө. Энэ хадаа эгээл холо, хүнэй даб гээ һаа хүрэжэ шадахагүй Джергинскэ заповеднигай шадархи газар 10,2 магнитуда хүсэтэйгөөр хүдэлөөд абаа.
Үнгэрһэн долоон хоногто Кабанскын аймагай болон Эрхүүгэй областиин уулзадаг газарай хилэ дээрэ оршодог Байгал далай шадар 4,7 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Улаан-Үдэ Эрхүү хотонуудта ажаһуугшад газарай доһолхые ойлгожо, гэртэхи  аяга шанага, эд зөөри хүдэлөө, -  гээд дуулгаһан байна.Фото: seis-bykl.ru