Ниигэм 16 jul 2020 297

​Аха аймагта онсо байдал үсэгэлдэр соносхогдоо

© фото: okagazeta.ru

“Монды-Орлик” гэһэн регион хоорондын харгыда хэдэн хүүргэнүүд эбдэржэ, унаха туйлдаа үнинэй хүрэнхэй байгаа. Тэдэнэй эгээл шухала үүргэтэй 4-ниинь бүришье хуушаржа, авто унааагай дээгүүр ябахань аюултай болоод, үсэгэлдэр онсо байдал аймаг дотор соносхогдоо.  1988 ондо модоор баригдаһан хүүргэнүүд ехэ удаан болзорто үүргэеэ дүүргэжэ, ашаглалгаһаа болюулагдаба.

Буряад Уласай онсо байдалай болон граждан оборонын талаар агентствын мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, эдэ хүүргэнүүд хаагдажа, саг зуурын болзорто тойроод гараха харгынууд бэлдэгдэжэ эхилбэ. Энэ харгыгаар хүнгэн машинанууд ябаха. Харин томо түхэлтэй, ашаа зөөдэг унаанууд уһаараа ябаха болоно.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: okagazeta.ru