Ниигэм 21 jul 2020 383

Хойто аймагуудаар бороон орохо

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр хойто нютагуудаар багахан бороон орохоор багсаамжалагдана. Бэшэ газарта бороон орохогүй. Үглөөгүүр манатай байжа, үдэр дулаан болохо.

Баруун хойноһоо һалхилжа, зүгөө һэлгэн зүн тээһээ 5-10, заримдаа 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 8-13, зарим аймагуудаар 1- 6 градус дулаан хонохо. Үдэртөө 25-30, зарим нютагуудаар 17-22 градус дулаан байха.

Улаан-Үдэ хотодо бороон орхогүй. 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 8-10, үдэртөө 26-28 градус халуун болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com