Ниигэм 22 jul 2020 389

Стивен Сигал Ивалгын дасанай хүндэтэ айлшан

Дэлхэйдэ мэдээжэ зүжэгшэн, найруулагша болон гар тулалдаанай мастер Стивен Сигал үсэгэлдэр Ивалгын дасан айлшалаа.

Стивен Сигал нэн түрүүн буддын шажанай гол түбтэй танилсажа, Хамба лама Даши-Доржо Итигэловай мүнхэ бэедэ мүргөө.

Удаань буряад угсаатанай эрын гурбан нааданай зүйлнүүдээр - бүхэ барилдаагаар, һэер шаалгаар, һур харбалгаар жэшээтэ мүрысөөнүүд харуулагдаа.

Арадай спортын зүйлнүүдэй онсо аргануудтай, дүримүүдтэй айлшан дүтөөр танилсажа, ехээр һайшаагаа.

Танай анхаралда Ивалгын дасанай дэргэдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдэй дүрэ зурагууд. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru