Ниигэм 28 jul 2020 529

Сентябриин 1-дэ һуралсалай шэнэ жэл заншалта ёһоороо эхилхэ

Энээн тухай Орос Уласай гэгээрэлэй сайд Сергей Кравцов мэдээсэнэ.

 Бүхы һургуулинууд Эрдэм мэдэсын үдэр үүдэеэ нээжэ, һурагшадые, багшанарые угтан абаха. Түрүүшын хонхын жэнгэрээн хаа хаанагүй зэдэлжэ, заншалта гуримаараа хэшээлнүүд эхилхэ. Һуралсалай ябаса  хуушан хэбээрээ үнгэргэгдэжэ, тиигэбэшье холоһоо һураха арга хараадаа абтан байха.

Коронавирус үбшэнэй талаар орёошог байдал тогтоод байбашье, Роспотреб-хиналтын талаар тогтоогдоһон ёһо гуримууд заатагүй сахигдажа байха. Хододоо һэргылэмжын хэмжээнүүд үнгэргэгдэжэл байха. Энэ талаар һайн бэлэдхэл ЕГЭ шалгалта тушаалгын үедэ хэгдээ. Тиимэһээ һургуулинууд шэнэ жэлдэ бэлэн болонхой.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru