Ниигэм 28 jul 2020 528

​Буряадай һургуули дүүргэгшэд мүрысөөндэ илаба

© фото: egov-buryatia.ru

Һаяхан, Буряад Уласай һуралсалай болон болбосоролой яаманда Бүхыроссин мүрысөөндэ илагшадта үнэмшэлгэ барюулга үнгэрөө. Буряадай һургуулинуудые байгша ондо дүүргэгшэд – Жамсо Хайдапов, Софья Надмитова болон Янжина Ламажапова гурбанда уласай һуралсалай болон болбосоролой сайдай орлогшо Валерий Поздняков үнэмшэлгэнүүдые барюулаа.
     - Энэ  амжалта туйлаһан ушараартнай таанадта баяр хүргэнэбди, урдаа ехэ амжалтатай ябыетнай захинабди. Танай һүүлдэ баһал иимэ бэрхэ, ухаатай залуушуулай урган гарахые хүлеэнэбди. Буряад Уласай һуралсалай болон болбосоролой сайдай зүгһөө амаршалнабди, - гэжэ илагшадта сайдай орлогшо хэлээ.
 Мүнөө тэдэнэр Россин нэрэ хүндэтэй дээдэ һургуулинуудта орохо түсэбтэй. Жамсо Хайдапов Москва хотын политехническэ университет орохо һанаатай, Янжина Ламажапова Россин арадуудай нүхэсэлэй дээдэ  һургуулида һураха урилгатай. Харин, гурбадахи хабаадагшань, Софья Надмитова саашанхи харгыгаа үшөө шэлэжэ абаагүй байна.

Фото: egov-buryatia.ru