Ниигэм 3 aug 2020 275

​Буряадта үндэр наһатайшуулда сүлөө сагаа үнгэргэхэ онлайн-арга эмхидхэгдэнэ

© фото: egov-buryatia.ru

Жэшээнь, Хори аймагта онлайн гуримаар элдэб янзын арга хэмжээнүүд, мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ, 1350 үндэр наһатай зон хабаадаа.
2020 оной апрель һарада «Мир без границ» болон «Традиции и обычаи» гэһэн факультедуудай шагнагшад «Пасхальный натюрморт» гэһэн уран бүтээлэй мүрысөөнэй, «История Победы. Славные сыны Хоринска» онлайн-квестын, бүхы дэлхэйгээр онлайн гуримаар аяншалгын, үшөө «Читать-это модно!» и «Библионочь- 2020» олониитын флешмобой хабаадагшад болоо.
«Мы о войне стихами говорим» онлайн түсэлдэ өөрын зохёоһон шүлэгүүдые ажалай ветеранууд Максим Никифорович Чебунин (Хасуурта һуури), Татьяна Филипповна Гармаева (Хори), Юрий Дашиевич Нимаев (Хори) болон үшөө олонхид уншаа.
Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын яаманай мэдээгээр, мүнөө үедэ үндэр наһанай Дээдэ һургуулида 168 элдэб янзын факультет тоологдоно, 2020 оной түрүүшын хахад жэлдэ 9280 наhатайшуул һуралсал гараа.

Фото: egov-buryatia.ru