Ниигэм 6 aug 2020 261

Тогтууригүй уларил

Республика дотор тогтууригүй уларил тогтохо. Зарим нютагуудаар бороон орохо, аадарлаха. Зүүн тээһээ 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 23-28, зарим аймагуудаар 17-22 градус халуун болохо.

Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө шииг нойтон орохогүй, харин үдэр бороон орожо болохо. Зүүн тээһээ 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. 23-25 градус халуун болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru