Ниигэм 6 aug 2020 324

​Буряадай дархашуул XII дугаар Бандидо Хамба лама Даши-Доржо Этигэловтэ үргэл хэхэ

© фото: yandex.ru

Энэ  фестивальда арадай ёһо заншалай зүйлнүүд дэлгээгдэхэ түсэбтэй. Бүхы уласай дархашуул  оюун ухаанай багшые хүндэлжэ,  үргэл хэхэ, адис хүртэхэ. Бүтээһэн зүйлнүүдынь буддын шажанда, соёлдо, буддын һургаалда, XII дугаар Бандито Хамба лама Даши-Доржо Этигэловта, Буряадай дасануудта, мүргэлэй суута газарнуудта зорюулагданхай. Сентябриин 21-дэ үзэсхэлэн Ивалгын дасанда үнгэрхэ. Олон тоото дархашуулай  ажалнууд байха – модоор, арһаар, түмэрөөр, шулуугаар, мориной дэлһээр, эгэһээгээр бүтээгдэһэн, оёмол зүйлнүүд.

Харагшад энэ үзэсхэлэн онлайн гуримаар хараха аргатай.

Фото: yandex.ru