Ниигэм 25 aug 2020 291

​Буряад Уласай Кабанск аймагта «Яблочный спас» наадан эмхидхэгдээ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Кабанск аймагта «Во саду ли, в огороде» гэһэн аймагай  онлайн-мүрысөөн эмхидхэгдээ. Тус наадан «Яблочный спас» гэһэн фестиваль-мүрысөөнэй хэмжээндэ үнгэрөө гээд тэмдэглэлтэй.

Мүрысөөндэ хабаадагшад гурбан номинацида хаба шадалаа туршаһан байна. Нэгэдэхи номинацида тэдэнэр нааданай сэдэбээр костюмуудые бэлдээ. Хоёрдохи номинацида яблоко хэрэглэн, элдэб янзын эдеэ хоол бэлдэжэ дурадхаа. Гурбадахи шатада хабаадагшад яблокаар уран бүтээлнүүдые хэһэн байна.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албан