Ниигэм 26 aug 2020 409

​Даши Намдаковто үндэр нэрэ олгогдоо

© фото: orda-info.online

Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Ородой Уран зураашадай холбооной гэшүүн Даши Намдаковто «Ород Уласай габьяата уран зураашан» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олгобо.

Энээн тухай Үбэр Байгалай хизаарые түлөөлдэг сенатор Баир Жамсуев өөрынгөө хуудаһанда Интернет сүлжээндэ толилходоо, халуунаар амаршалһан байха юм.

Даши Намдаков Үбэр Байгалай хизаарай Үхэриг нютагта түрэһэн. Дүүрэн нэрэнь Дашинима - «золтой наран» гээд оршуулагдадаг юм.

Аяар 2000 ондо Даши Намдаковой уран бүтээлнүүдэй түрүүшын үзэсхэлэн Эрхүү хотодо үнгэргэгдэһэн бэлэй. Тэрэ харалганай дүнгөөр уран барималшан мэргэжэлтэдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө һэн.

Буряадаймнай урдаа хараха уран гартан мүнөө һая баригдаһан Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй гол һүмын барилгада хабаадалсаһан гээд һануулая. Тэндэ Даши Намдаков 11 метр утатай Христос бурханай дүрэ бүтээгээ, тэрэнь һүмын гол үүдэнэй захада тодхогдоо. Харин һүмын ара талада Илагшадай эжынэртэ зорюулагдаһан 9 метр үндэртэй хүшөө бүтээжэ тодхоо. Нюураа бүглөөд, тархияа гунхуулаад байһан уран бүтээлээрээ шуһата дайнда баатар хүбүүдээ алдаһан эжын дүрэ шадамар бэрхээр харуулжа шадаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: orda-info.online