Ниигэм 2 sep 2020 464

Улаан-Үдын һургуулинууд коронавирусһаа хамгаалгын зүйлнүүдээр хангагдаа

Буряадай ниислэл хотын дунда һургуулинуудта нюураа хамгаалха 504 мянган хаалтанууд, үбшэнэй хорото бодосуудые усадхаха 2457  пачка эмүүд, 280 термометр, 8100 литр антисептик  тараагдаа.

Роспотреб-хиналтын эрилтээр, һургуули бүхэндэ ариг сэбэрые сахилгын талаар ажал хүдэлмэри шангадхагданхай.  Хоёр саг болоод лэ һургуули дотор, бүхы һуралсалай таһагуудта агаар сэбэрлэхэ, парта шэрээнүүдые, оньһон техникэ аршаха талаар ажал ябуулагдана.  

Нюураа хамгаалгын хаалтанууд гол түлэб һурагшадые эдеэ хоолоор хангадаг болон ариг сэбэрые ходо сахижа байдаг ажалшадта үгтөө.  Һурагшадта заал һаа маска зүүхэ эрилтэ табигданагүй. Харин багшанар аргатайһаа маска зүүгты, гээд бидэ дурадханабди, - гэжэ Улаан –Үдэ хотын Болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова тэмдэглэнэ.

Һаядаа нюураа хамгаалгын масканууд, 61307 литр антисептик тараагдаха. Сентябрь, октябрь һарануудта агаар сэбэрлэхэ, үбшэнэй бодосуудые усадхаха рециркуляторнууд һуралсалай эмхинүүдтэ дамжуулагдахаар хараалагдана.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: ulan-ude-eg.ru