Ниигэм 2 sep 2020 364

​Буряад Уласай Арадай Хуралай аппарат хүтэлбэрилхэ тушаалда Жамса Гунзынов дэбжүүлэгдэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай аппарат хүтэлбэрилхэ тушаалда Жамса Гунзынов дэбжүүлэгдэбэ. Сентябриин 15-да болохо сессиин үедэ баталалта гараха юм.

Энэ тушаалда Цыденжап Батуев хүдэлөө һэн гээд һануулая. Мүнөө Жамса Гунзынов Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хорооной түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлнэ. Бүри урид Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо ябаа.

Арадай Хуралай аппарат болбол эмхидхэлэй, хуули дансануудай, шүүмжэлэй, мэдээсэлгын, мүнгэн һангай, эд бараанай болон бусад асуудалнуудые хараалдаг.