Ниигэм 2 sep 2020 279

Буряад орон дотор ойн түймэрнүүд үгы

Үнгэрһэн хоногой туршада Буряад Республика дотор ойн түймэрнүүд үгы. Харин олон зоной һанаа зобооһон утаан хүршэ можо нютагуудһаа ерээ, - гэжэ Ойн ажахын агентствэ мэдээсэнэ.

Эрхүү можо болон Красноярск хизаарта сентябриин нэгэнэй байдалаар ойн түймэрнүүд ехээр соробхилно. Эрхүүдэ 6 түймэр 11 мянган гектар газарта, Красноярскада 11 түймэр 83,5 мянган гектарта носоно. Эдэ түймэрнүүдэй утаан һалхинай хүсөөр Буряад орондо хүрэжэ ерээ.

Байгша оной эхинһээ Буряадта 526 ойн түймэрнүүд боложо, 89,9 мянган гектар газар галда абтаһан гээд һануулая.

Али нэгэн газарта ойн түймэрэй боложо байхые хараа һаа, уданшьегүй ойн ажахыда энэ (3012) 20-44-44  утаһаар хонходожо, дуулгаха шухала.

Источник: Ойн ажахын агентствэ

Фото: yandex.ru