Ниигэм 3 sep 2020 267

Буряад Уласай дунда һургуулинуудта «Элүүр энхын үдэр» үнгэрнэ

Буряад Уласай дунда һургуулинуудта «Элүүр энхын үдэр» гэжэ нэрлэгдэһэн хэшээлнүүд үнгэрнэ

Роспотреб – хиналтын мэргэжэлтэд һурагшадтай коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын хэшээлнүүдые үнгэргэнэ.

Иимэ хэшээлнүүд ехэ хэрэгтэй. Үхибүүд энэ мухай үбшэн тухай һайн мэдээд байбашье, бидэ үшөө дахин бэеэ хамгаалжа ябаха, һэргылэмжын дүримүүдые сахиха тухай хөөрэнэбди. Һурагшад ехэ анхаралтайгаар мэргэжэлтэдые шагнажа, олон асуудалнуудта тодорхой харюунуудые абана,-  гээд Роспотреб-хиналтын управлениин толгойлогшо Сергей Ханхареев тэмдэглэнэ.

Иимэ хэшээлнүүд Улаан-Үдэ хотын болон хэдэн аймагуудай һургуулинуудта болоо. Гадна һаядаа республикын бүхы дунда һургуулинуудта үнгэрхэ гээд дуулганабди.Автор: “Буряад үнэн”

Источник: Роспотреб -хиналтын жасаһаа