Ниигэм 3 sep 2020 228

Солонгос ороной консул Буряад Уласта

Сентябриин 1-ндэ албанайнгаа хэрэгээр Солонгос ороной консул Буряад орон ерээ.

Айлшалжа ерэһэн делегаци үсэгэлдэр Ивалгын дасан ошожо, Буддын шажанай Росси дотор дэлгэрһэн түүхээр ехэтэ һонирхоо. Гадна Ивалгын дасанай дэргэдэхи музей хаража, 1930-аад онуудай дунда буряадай буддын шажанай хүгжэжэ байһан байдалтай, 75 жэлэй саана дахинаа Ивалгын дасанай һэргээгдэжэ эхилһэн түүхэтэй дүтөөр танилсаа.

Урда Солонгос ороной генеральна консул Ким Се Ун Буддын заншалта Сангхын XII дугаар Бандидо хамба лама Доржо Этигэловай мүнхэ бэе хаража, мүргөө.

Буряад орондо айлшаар ерэдэг зоной ехэнхинь заал һаа Россин буддын шажантанай гол түб - Ивалгын дасан ошодог заншалтай болоһониинь һайшаалтай", - гээд дасанай мэдээсэлэй албаниие хүтэлбэрилэгшэ Алла Намсараева тэмдэглэнэ.

Источник: Ивалгын дасан

Фото: Ивалгын дасан