Ниигэм 3 sep 2020 258

Уларилай шэнжэ

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, республикын ехэнхи нютагуудаар багахан бороон орожо болохо.  Хойто зүгэй газарнуудта аадарлажа магад.

Баруун хойноһоо секундын 15 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 18-23 градус дулаан болохо. Борооной ороходо 13 градус дулаан байха.

Улаан-Үдэ хотодо үглөөгүүр, үдэр багахан бороон орохоор багсаамжалагдана. Баруун хойноһоо секундын 7-12  метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 18-20 градус дулаан болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com