Ниигэм 4 sep 2020 330

Буряад орондо амаралтын үдэрнүүдтэ дулаан уларил тогтохо

Мүнөөдэр, сентябриин 4-дэ республика дотор бороон орохогүй. Үглөөгүүр ехэнхи нютагуудта манан тогтоод байха. Һүниндөө һэбшээлхэ, үдэртөө һалхин зүгөө һэлгэн, 6-11 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 6-11 градус, зарим нютагуудаар 1 градус дулаан хонохо. Баруун-урда болон хойто аймагуудаар 1-3 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 21-26 градус,  зарим тээгүүр 16 градус дулаан болохо.

Улаан-Үдэ хотодо бороон орохогүй. Үглөөгүүр манатай байха. Һүниндөө 7-9 градус, үдэртөө 21-23 градус дулаан.

Сентябриин 5-нда республика дотор һүниндөө шииг нойтон орохогүй, харин үдэрэй туршада баруун урда болон урда нютагуудаар багаханаар бороон орожо магад. Зүүн тээһээ 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 6-11 градус, зарим нютагуудта 1 градус дулаан хонохо. Баруун хойто аймагуудаар 1-3 градус хүйтэн хонохо. Хюруу унаха. Үдэртөө 21-26, зарим газарнуудаар 16 градус дулаан болохо гээд, уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Сентябриин 6-нда республика дотор багаханаар бороон орожо магад. Баруун урда нютагуудаар һүниндөө ехээр бороон орожо болохо. Зүүн Саяан уула шадар саһан орохоор багсаамжалагдана. Баруун хойто талаһаа 5-10 метр, зарим тээгүүр 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 8-13, зарим нютагуудаар 2-7 градус дулаан хонохо. Үдэрэй туршада 14-19, зарим газарта 24 градус дулаан болохо.


Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru