Ниигэм 15 sep 2020 440

Буряад Уласай уран гартанай амжалта

Сентябриин 1-нhээ 4 болотор Хабаровск хотодо «Эстафета поколений» гэhэн форум үнгэрѳѳ.

Бүхэдэлхэйн II-дохи дайнай дүүрэhээр 75 жэлэй ойдо болон Япон дайнда туйлагдаhан  Илалтада зорюулагдажа  эмхидхэгдэhэн хэмжээнүүдэй тоодо уран шүлэг уншалгын, Эсэгэ орондоо дураяа гэршэлhэн дуунуудые гүйсэдхэлгын харалганууд болоhон байна. Гадна «Связь поколений» гэhэн уран гартанай бүтээлнүүдэй яармаг үнгэрѳѳ.

Эндэ Буряад Уласай түлѳѳлэгшэ Евгений Малушко бэлигтэнэй Сталинградай байлдаанда зорюулжа бүтээhэн Мамайн Добуунда табигдахаар дурадхагдаhан «Стоять на смерть» гэhэн  хүшѳѳгэй макет 1-дэхи hуури эзэлээ. 

Фото: yandex.ru