Ниигэм 17 sep 2020 434

​Буряадай Түнхэн аймагта «Түнхэнэй гол» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэхэ

Түнхэнэй аймагай захиргаанай жэгүүр доро нютаг нютагуудай эдэбхитэдэй үүсхэһэн «Түнхэнэй гол» гэжэ түсэлые Буряад Уласай Аяншалгын яаманай болон Буряад Уласай Толгойлогшо, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Алексей Цыденов һайшаан дэмжэнэ.

Тиин һая наашадаа аяншалга амаралта аятай зохидоор зохёохо «Түнхэнэй гол» гэжэ газарые дардам замтай болгохо хэрэгтэ 1 миллиард 188 сая түхэриг гүрэнэй «Эрхим шанартай аюулгүй замууд» гэжэ тусхайта хүтэлбэриин дагуу һомологдожо захалхань. Ородой Холбоото Уласай Тээбэриин яаманай хиналта доро орохо энэ мүнгэн 2025 он болотор хүсэд ашаглагдаха. Гэхэ зуура «Түнхэнэй гол» гэжэ түсэл бэелүүлэгшэд һанаагаа амараад орхиногүй. Буряад дайдаяа холо ойгуур суурхуулха, дэлхэйн аяншалагшадые Түнхэнэй хада уулануудаар айлшалуулха, аршаан булагуудаар аргалха удхатай хүдэлмэринүүдээ үргэлжэлүүлһэн хэбээрээ.

Автор: ​Баяр ЖИГМИТОВ