Ниигэм 21 sep 2020 258

Шэнэ үдэрэй уларил

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэhээр улас дотор мүнѳѳдэр бороотой, саhатай үдэр тогтохо.

Yглѳѳгүүр манатай байха. Баруун хойноhоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 2-7 градус дулаан, зарим нютагуудаар 0-5 градус хүйтэн хонохо. Yдэртѳѳ баруун урда аймагуудаар 19 градус хүрэтэр дулаан байха.

Улаан-Yдэ хотодо үдэрэй туршада бороон орожо болохо. Баруун хойноhоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 4-6, үдэртѳѳ 12-14 градус дулаан байха.

Фото: yandex.ru