Ниигэм 22 sep 2020 331

Буряад Уласта эдир аяншадай слет болохо

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын 75 жэлэй ойдо болон Аяншалгын Бүхэдэлхэйн үдэртэ зорюулагдажа, эдир аяншадай болон түрэл орондоо дуратайшуулай хэмжээн сентябриин хорин зургаанда харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэхэнь.

Слёдто наhанай хоёр бүлэгтэ hурагшад хубааржа, хабаадаха болоно. Нэгэдэхи бүлэгтэ 10 - 14 наһатайшуул, хоёрдохи бүлэгтэ 15 – 18 наhатай  үхибүүд хабаадаха болоно. Командын бүридэлдэ дүрбэн хүн ороно. Хабаадагшад нэн түрүүн танилсалгын карточка бэлдэжэ, олондо бэеэ харуулха болоно. Удаань аяншалга тухай асуудалнуудта харюусаха. Али нэгэн ушарта  эмнэлгын түргэн туhаламжа үзүүлхэ шадалаа гэршэлхэ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй харалганда хабаадаха. «Повторяй за мной» флешмобто хабаадаха, буряад хэлэн дээрэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа бодхоогдоhон хүшѳѳнүүд тухай тобшохоноор хѳѳрэхэ даабаритай. «Намай интернет соо оло» гэhэн хэмжээндэ хабаадаха.

Следто хабаадаха тухай мэдүүлгэ, амаршалгын видео буулгабари [email protected] электронно хаягаар сентябриин хорин дүрбэн болотор эльгээхэ шухала.

 

 

Фото: baikal-1.ru