Ниигэм 22 sep 2020 547

​Улаан-Үдын Партизанская гудамжада харгын заһабарилга дүүрэхэнь

© фото: Буряад Уласай тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албан

Улаан-Үдын Партизанская гудамжада «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ харгы заһабарилагдана. 400 метр утатай харгы «Доринвест» бүлгэм шэнэлээ.  Заһабарилгын ажалда хэлсээнэй ёһоор 8,4 сая түхэриг һомологдоо.

Харгын хушалтын хэмжээн 3200 дүрбэлжэн метр болоо, тротуарнуудай – 2546 дүрбэлжэн метр. Харгы асфальтаар хоёр дабхараар хушагдажа, ябаган харгынууд хэгдээ, харгын тэмдэгүүд тодхогдоо.

Байгша ондо Улаан-Үдэдэ «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 29 харгыда заһабарилга хэгдэхэ. Мүнөө 12 объектнүүдтэ ажал түгэсэнхэй.

Источник: Буряад Уласай тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албан