Ниигэм 22 sep 2020 459

​Буряад уласһаа WorldSkills Russia гэһэн чемпионадта 21 залуушуул хабаадаа

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Сентябриин 21-дэ Москва хотодо «Залуу мэргэжэлтэд» (WorldSkills Russia) гэһэн үндэһэтэнэй VIII чемпионадай хаалгын ёһолол эмхидхэгдээ. Байгша оной хэмжээ ябуулга гансашье Ород гүрэндэ бэшэ, харин бүхы дэлхэйдэ эгээл олон хабаадагшадые суглуулаа гэжэ элирээ. Дүн хамта 3000-һаа дээшэ залуушуул урилдаа. 700-һаа дээшэ мэргэжэлтэ шүүбэришэд мүрысөө сэгнэһэн байна.

Буряад уласһаа WorldSkills Russia гэһэн чемпионадта 21 залуушуул 17 шэглэлээр хабаадаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Буряад Уласай түлөөлэгшэд хоёр мүнгэн, нэгэ хүрэл медальда хүртөө. Буряад Уласай олон шэглэлэй колледжын оюутан Ирина Эмигенова «Технология моды» гэһэн шэглэлээр хоёрдохи һуури эзэлээ. Тиихэдэ Буряадай багшанарай колледжын оюутан «Преподавание музыки в школе» гэһэн шэглэлдэ баһал хоёрдохи болоо. Улаан-Үдын 32-дохи һургуулиин шаби Василий Воронков «Поварское дело – Юниоры» гэһэн шэглэлдэ гурбадахи һуури эзэлээ.

Тиихэдэ мэргэжэлэй түлөө медальонуудаар Алина Худякова ( Уласай олон шэглэлэй колледж), Николай Онуфриенко(БИИК СибГУТИ), Георгий Зайцев (хотын 46-дахи һургуули), Николай Елагин (5-дахи һургуули), Глеб Семенов (56-дахи һургуули) шагнагдаа.

Үндэһэтэнэй чемпионадай түгэсхэлэй шата жэл бүри «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэдэг юм.  

 

 

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан