Ниигэм 24 sep 2020 328

Дулаахан байбашье, бороон орожо болохо

Энэ долоон хоногой түгэсхэлдэ Буряадта бороотой, саhатай уларил тогтохо.

Мүнѳѳдэр  ехэнхи аймагуудта шииг нойтон орохогүй, харин баруун урда нютагуудаар багаханаар бороон орожо магад. Үглѳѳгүүр манан тогтоод байха. Зүүн тээhээ 3-8 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 1- 6 градус дулаан, зарим аймагуудаар  1-6 градус хүйтэн хонохо.Үдэртѳѳ 16-21 градус дулаан болохо. Зарим нютагуудта 10-15 градус дулаан байха.

Сентябриин 25-да ехэнхи газарнуудта бороон орохоор багсаамжалагдана. Зүүн талаhаа секундын 6-11 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 1-6 градус дулаан, зарим нютагуудта 0-5 градус хүйтэн хонохо. Үдэртѳѳ уласай урда нютагуудаар 20-25, бусад талада 14-19 градус дулаан болохо.

Сентябриин 26-да бүрхэг үдэр тогтобошье, сэлмэжэ магад. Буряадай ехэнхи нютагуудта  бороон орохо. Зарим аймагуудта саhан  орохоор багсаамжалагдана. Баруун хойто зүгhѳѳ 7-12 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 1-6 градус хүйтэн, зарим аймагуудта 4-9 градус дулаан хонохо. Үдэртѳѳ 7-12, зарим нютагуудта 17 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com