Ниигэм 2 oct 2020 504

​Улаан-Үдэ-Красноярск гэhэн шэглэлээр «NordwindAirlines»  авиакомпани рейс нээбэ

© фото: Буряад Уласай тээбэриин яаман

Октябриин 26-hаа Улаан-Үдэ-Красноярск гэhэн шэглэлээр «NordwindAirlines» авиакомпаниин самолёдууд ниидэжэ эхилхэ. Понедельник, пятницын үдэрнүүдтэ Embraer 190 самолёдууд ниидэхэ. Красноярскhаа Улаан-Үдэдэ самолёдууд үглөөнэй 9.40 буужа, 10.40-дэ hөөргөө бусаха. Хоёр часай туршада ниидэжэ хүрэхөөр. Биледэй сэн 4739 түхэригтэ.

«Байкал» аэропортын холбоо бариха утаhан: +7 (3012) 22-62-24. 

Фото: Буряад Уласай тээбэриин яаман