Ниигэм 6 oct 2020 456

Түймэрнүүдhээ hэргылэмжын ажал Буряадта эхилбэ

Хабарай хаhада түймэрнүүдhээ hэргылэмжын ажал намар ябуулагдажа эхилбэ.  

Баргажанай, Бэшүүрэй, Хориин, Яруунын, Загарайн, Тарбагатайн, Хэжэнгын, Байгал шадарай, Баунтын, Хойто Байгалай аймагуудта болон Улаан-Yдэ хото шадар газарнуудта ойн харуулай мэргэжэлтэд хуурай хагдатай, хаташаhан набша намаатай газарнуудые шатаана.  Ерэхэ хабарай хуурай сагта халуун наранhаа, хуурай сахилгаанhаа, хүнэй унтараангүй хаяhан шиирэ, тамхинhаа түймэрэй hүжэржэ боломоор бог шорой иимэ аргаар арилгагдана. Тиимэhээ али нэгэн газарта утаа харабал, hэргылэмжын ажал ябуулагдажа байна гээд ойлгохо хэрэгтэй гэжэ ойн харуулшад  ажаhуугшадта хандана. Октябриин нэгэнhээ Буряад орондо ойн түймэрнүүдэй аюултай хаhа болюулагдаа гээд hануулая.

 

Фото: yandex.ru